Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2015

overthehorizon
3044 3786
Reposted byhekatemeisterlukSammthings
overthehorizon
2891 187b 500
Reposted byhekatetawpati2k6ki-adiMirrrr96dhillCurumo
overthehorizon
2734 ea03 500
Reposted bypeanuteSammthings

January 10 2015

overthehorizon
Dzięki książkom mamy gdzie pójść, gdy musimy zostać tu, gdzie jesteśmy.
— Anne Fadiman
overthehorizon
1623 bb62
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfoods prettyfoods
overthehorizon
5265 ef61
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyfoods prettyfoods
overthehorizon
5412 8e1e
Reposted fromprettyfoods prettyfoods
overthehorizon
5660 7ae9

Pomegranate Sesame Chicken with Ginger Rice Pilaf
Reposted fromprettyfoods prettyfoods

November 14 2014

overthehorizon
5024 3e0e 500
Reposted fromonebrokegirl onebrokegirl viazamknioczy zamknioczy

November 09 2014

overthehorizon
6671 7465
Reposted byzamknioczy zamknioczy
overthehorizon
6126 8fdf
Reposted byPaintedinredmissimpossiblezamknioczymr-mojorisindead-zireaelamandine

November 08 2014

overthehorizon
overthehorizon

November 06 2014

overthehorizon
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
overthehorizon
overthehorizon
(...) Tak mi jest głupio kończyć, boję się, aby to wszystko nie wypadło sucho i fałszywie. Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej sie chyba milczy.
— Marek Hłasko w liście do przyjaciela
overthehorizon
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię.
— Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, tłum. L. Engelking
overthehorizon
5496 5151 500
Reposted fromrightmeeow rightmeeow vialalaland111 lalaland111
overthehorizon
overthehorizon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl